Automatisering

Wij maken gebruik van diverse programma's van Unit 4
Ook een aantal klanten van ons maakt hier gebruik van, waardoor we in staat zijn om tot een goede gegevensuitwisseling te komen.
Voor de loonadministratie hebben we Microloon als softwareleverancier.