Kwaliteit

Wij zijn al vanaf de oprichting van NOAB lid van deze beroepsorganisatie.
Bij NOAB zijn ongeveer 1000 administratieve dienstverleners aangesloten. De naam staat voor Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.
Mede door aansluiting bij deze organisatie horen we tot de best geïnformeerde advieskantoren in Nederland. Alle kantoren hebben door hun lidmaatschap een abonnement op Fiscanet. Dagelijks ontvangen NOAB adviseurs per e-mail al het relevante nieuws betrekking hebbend op fiscale zaken, arbeidszaken, pensioen en sociale wetgeving.
Voor leden is er een speciaal kennisforum op de website, NOAB gaat niet voor kwantiteit maar voor kwaliteit.
Aangesloten leden moeten voldoen aan kwaliteitseisen en kennen een verplichte bijscholing.
Periodiek worden kantoren getoetst, om na te gaan of zij nog aan alle eisen voldoen.
Verder is er een tuchtrechtspraakorgaan. NOAB is ook actief wat betreft horizontaal toezicht. Er zijn afspraken tussen Belastingdienst en de NOAB gemaakt waardoor de kwaliteit van de aangiften verbeterd is.