De kwaliteit van de pijlers van een brug zijn uiterst belangrijk voor een veilige oversteek. De pijlers onder onze dienstverlening zijn net zo belangrijk. In uw belang. Administratiekantoor W. Goossens is daarom aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB).

NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het mkb.

NOAB-kwaliteitskeurmerk

Het NOAB-kwaliteitskeurmerk geldt al jaren als de norm in de branche. Een administratiekantoor of belastingadviseur kan pas lid worden van NOAB als het zich richt op kwaliteit en aan een pakket van eisen voldoet.

Een kantoor met een NOAB-logo garandeert daarom kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken. Het inschakelen van een NOAB-lid heeft dan ook belangrijke voordelen voor ondernemers.

Kwaliteit van dienstverlening en advies

NOAB-leden vinden kwaliteit belangrijk. De reglementen van NOAB zorgen ervoor dat leden alleen lid kunnen blijven, wanneer zij hun kwaliteit en vakkennis bijhouden. Ieder lid wordt eens in de 5 jaar onderworpen aan een herkwalificatie. Administratiekantoor W. Goossens voldoet al sinds de oprichting van NOAB in 1994 aan de strenge eisen.

Up-to-date kennis van zaken

NOAB-leden volgen continu opleidingen en bijscholingen. De leden zijn namelijk verplicht om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende wet- en regelgeving. Hierdoor is hun advies altijd actueel. De medewerkers van Goossens volgen verplichte en niet-verplichte bijscholingen en lezen de relevante vakliteratuur, waaronder Fiscanet.

Laagdrempelig en oplossingsgericht

NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Zij zijn zelf ondernemer en begrijpen de vraagstukken van hun klanten. Administratiekantoor W. Goossens bestaat al meer dan 40 jaar. Het kantoor groeide naar een stabiele bezetting van zeven medewerkers die de weg weten in ondernemend West-Brabant.

Garantie

NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden).

Als het nodig is, kan een cliënt beroep doen op (gratis) conflictbemiddeling of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Administratiekantoor W. Goossens onderschrijft de NOAB-beroepscode en de voorwaarden.

Klaar voor de toekomst

NOAB werkt nauw samen met de overheid en andere instanties aan nieuwe manieren van werken en nieuwe standaarden. Dit is een belangrijk voordeel voor cliënten.

Horizontaal Toezicht

Belastingaangiften die door NOAB-leden worden verzorgd, worden in principe direct geaccepteerd door de Belastingdienst. Zij vertrouwt op de professionaliteit en kwaliteit van de NOAB-leden. Als ondernemer geeft u hiermee het signaal af dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt, een integer ondernemer bent en uw cijfers een correct beeld geven. Dit houdt niet in dat er minder ruimte is voor fiscale advisering en het innemen van fiscale standpunten.

Administratiekantoor W. Goossens hecht aan een goede samenwerking met de Belastingdienst. Maar wij zijn geen verlengstuk van die dienst: de belangen van de klant staan bij ons altijd voorop.

Standard Business Reporting

Sinds 2013 is het verplicht om bepaalde aangiftes in te dienen door middel van Standard Business Reporting (SBR). Dit is een gestandaardiseerde manier om financiële gegevens uit te wisselen tussen de NOAB-adviseur, de banken de Belastingdienst en een aantal andere partijen. De gegevensuitwisseling tussen W. Goossens, de Belastingdienst en andere partijen verloopt via SBR. Daarnaast houden wij het intermenselijke contact hoog in het vaandel. Telefonisch, via e-mail of in een persoonlijk gesprek.