Hieronder vindt u onze verwerkersovereenkomst die wij met iedere opdrachtgever afsluiten.  


Verwerkersovereenkomst
    (versie mei 2018)

Partijen 

A Verantwoordelijke (opdrachtgever)     :

Naam:
Contactpersoon:
Contactgegevens (email, telefoon):

B (Verwerker)

Naam:  Administratiekantoor W. Goossens V.O.F.
Kroonstraat 11
4879 AV Etten-Leur KvK 20040116
Contactpersoon:  Wil Goossens
Contactgegevens (email, telefoon): admin.goossens@euronet.nl 076-5032247

Algemene omschrijving

Partij A deelt als verantwoordelijke persoonsgegevens met partij B in het kader van administratieve dienstverlening door partij B aan partij A.

Het doel van de verwerking is communicatie omtrent de uitvoering van de dienstverlening door partij B: Verzorging van administratieve diensten.

De categorie betrokkenen is: alle gebruikers van partij A (bedrijfsleiding en medewerkers)

De soort persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummers
 • Email adressen

Duur:    De verwerking eindigt zodra de samenwerking tussen partijen wordt beëindigd.

Vanwege wettelijke bewaartermijnen kan die later uitvallen dan het beëindigingsmoment.

Overeengekomen zaken:

Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

De verwerker zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten:

 1. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de schriftelijke en mondelinge instructies van verantwoordelijke.
 2. De verwerker mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
 3. Personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker die in aanraking komen met de betreffende gegevens hebben een geheimhoudingsplicht.
 4. Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de betrokkenen zijn gewaarborgd.
 5. De verwerker schakelt geen sub verwerker(s) in zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van/of overeenkomst met verantwoordelijke.
 6. De verwerker legt aan een sub verwerker in een sub verwerkersovereenkomst dezelfde verplichtingen vast als in deze overeenkomst.
 7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen van de sub verwerkers, is de verwerker nog steeds aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen aan verantwoordelijke.
 8. De verwerker helpt om te voldoen aan de plichten van verantwoordelijke als betrokken hun privacy-rechten uitoefenen.
 9. De verwerker helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken.

Overzicht beveiligingsmaatregelen:

De verwerker zal minimaal de volgende maatregelen toepassen:

Beveiliging kantoren (veiligheidssloten, inbraakalarm): Werkplekbeleid (clean desk, fysiek en digitaal):

Wachtwoordbeleid medewerkers.

Website is niet benaderbaar door derden.

Alle medewerkers hebben geheimhoudingsverklaring getekend.

Aldus getekend:

Verantwoordelijke (Opdrachtgever):

Naam:
Plaats, datum:

Verwerker
Administratiekantoor W. Goossens V.O.F.
Kroonstraat 11
4879 AV Etten-Leur
Naam               W. Goosens
Plaats, datum   Etten-Leur, 23 mei 2018